Esittelyssä IDR-laiterekisteri
Tutustu ja katso video!

Palvelu lyhyesti

IDR-laiterekisteri on älykäs laitteiden ja muun kiinteän omaisuuden seurantajärjestelmä. IDR muuttaa organisaation laitedatan oikeasti hyödynnettävään muotoon tuomalla tiedot reaaliaikaisesti henkilökunnan älypuhelimiin - helposti vain yhdellä kosketuksella. Organisaation johdon näkökulmasta IDR auttaa tehostamaan laitteiden käyttöä sekä luomaan kustannussäästöjä mm. elinkaarikustannusten analysoinnilla.

IDR kehitettiin alunperin terveydenhuollon laiterekisteriksi ja kevään 2016 lanseerauksen jälkeen olemme laajentuneet palvelemaan lähes 100 terveydenhuollon asiakasta sekä julkiseltä että yksityiseltä sektorilta. Nykyisin asiakkaisiimme lukeutuu myös laaja kirjo muiden alojen toimijoita, mm. rakennusteollisuudesta, kiinteistöhuollosta ja tietohallinnosta.


Yksilöllinen tunnistus

Kaikki seurattavat laitteet merkitään yksilöivillä IDR-älytarroilla. Laitteiden tiedot saa luettua helposti koskettamalla älytarraa älypuhelimella tai tabletilla ilman ladattavia applikaatioita.

Reaaliaikaiset tiedot

Järjestelmään tallennetaan kaikki tarpeellinen tieto laitekohtaisesti. Tallennettu tieto on aina ajan tasalla ja kaikkien käyttäjien saatavilla.

Laitteiden seuranta

IDR:n avulla laitteiden sijainti ja kaikki historiatiedot ovat aina tiedossa. IDR täyttää EU-lainsäädännön vaatimukset terveydenhuollon laitteiden seurannasta, jota Suomessa valvoo Valvira.


Palvelun toiminta ja ominaisuudet

IDR-älytarra ja tietojen lukeminen

IDR-älytarra

Jokainen seurattava laite merkitään yksilöivällä NFC-tunnisteen sisältävällä IDR-älytarralla, jota koskettamalla älypuhelin hakee laitteen tiedot pilvipalvelusta suoraan älypuhelimen näytölle. Tiedot latautuvat aina reaaliaikaisesti eikä toiminta vaadi erillistä applikaatiota. Laitteen tiedot voidaan hakea järjestelmästä myös IDR-älytarrassa olevan IDR-numeron perusteella. Kaikki tiedot sijaitsevat turvallisilla palvelimillamme ja yhteys on salattu mm. SSL-yhteydellä.

IDR-älytarra on täysin huoltovapaa ja kestää kovaakin käyttöä eikä vahingoitu edes terveydenhuollon vaativassa käytössä (esim. desinfiointi, höyrypesu, jne.). IDR-älytarroja on kahta eri kokoa, joista isomman halkaisija on 4,5 cm ja pienemmän 1,8 cm.IDR-laiterekisterin tietosisältö

IDR-laiterekisterin avulla kaikkien laitteiden tiedot pysyvät aina tallessa ja ajan tasalla. Laiterekisteriin voidaan tallentaa kaikki oleelliset laitetta koskevat tiedot:

  IDR-mobile
 • Laitteen sijainti: Jokainen laite tallennetaan IDR-laiterekisteriin kolmiportaiselle hierarkialle, joko yritykselle, toimipisteelle tai osastolle. Sijaintitietoa voidaan päivittää yhdellä napin painalluksella ja järjestelmä tallentaa lisäksi GPS-koordinaatit IDR-älytarrojen lukemisesta.
 • Laitteen tiedot: Monipuoliset perustiedot, mm. IDR-numero, tuoteryhmä, nimi, malli, valmistaja, myyjä, huoltoyhtiö, sarjanumero, muu laitetunniste, hankintatapa, sopimusnumero, huone/käyttäjä, toimituspäivä, takuuaika, huoltoväli ja käyttöaika.
 • Huollon yhteystiedot + sähköinen huoltokutsu: Laitteen sivulta näkee helposti huoltoyhtiön nimen, puhelimen ja sähköpostin. Tämän lisäksi jokainen käyttäjä voi tilata huollon sähköisesti.
 • Elinkaarikustannukset: Laitteen hankintahinta ja elinkaaren aikana aiheutuvat kustannukset.
 • Korjaukset: Merkinnät suoritetuista korjaustoimenpiteistä.
 • Määräaikaishuollot: Merkinnät suoritetuista määräaikaishuolloista ja -tarkastuksista.
 • Vaaratilanteet ja viat: Merkinnät laitteen vioista ja niiden aiheuttamista vaaratilanteista (integraatio Valviraan tuotekehityksessä).
 • Käyttökoulutetut henkilöt: Laitteen käyttökoulutuksen saaneet henkilöt.
 • Liitetiedostot: Laitteelle tallennetut tiedot, esim. käyttöohjeet tai huoltoraportit.
 • Lisätiedot: Laitteelle voidaan tallentaa rajattomasti lisätietoja organisaation omien tarpeiden mukaan.
 • Historiatiedot: Kaikki laitteen historia- ja muokkaustiedot säilytetään lokitiedoissa.Raportit ja analytiikka

IDR-laiterekisterissä on monipuoliset hakutoiminnot, joilla voidaan muodostaa rajattomasti erilaisia laiteraportteja. Tämän lisäksi on iso joukko valmiita raportteja, jotka on suunniteltu tehostamaan laitekäyttöä sekä helpottamaan organisaation työnohjausta:

IDR-computer

 • Tulevat määräaikaishuollot: IDR päivittää automaattisesti listaa tulevista määräaikaishuolloista.
 • Huoltopyynnöt: Sähköisesti tehdyt huoltopyynnöt voidaan käsitellä suoraan IDR:n kautta.
 • Vapaat laitteet: Organisaatio voi tehostaa laitteiden käyttöä siirtämällä vapaat laitteet hyötykäyttöön organisaation sisällä.
 • Käyttökiellossa olevat laitteet: Rikkoutuneet tai muuten käyttökiellossa olevat laitteet.
 • Käytöstä poistuvat laitteet: Raportin kautta voidaan budjetoida seuraavan vuoden laitehankintoja.
 • Eniten korjatut laitteet: Raportin avulla voidaan seurata, että paljon korjausresursseja vaativat laitteet korvataan uusilla.
 • Elinkaarikustannukset: IDR-laiterekisteriin voidaan merkitä hankintahinnan lisäksi laitteen kaikki elinkaarikustannukset ja järjestelmä laskee automaattisesti onko laitteita taloudellisesti järkevää ylläpitää vai hankkia uusi korvaava laite.
 • Poistosuositeltavat laitteet: Laitteet, jotka on merkitty poistettaviksi.
 • Poistetut laitteet: Poistetuista laitteista löytyy kaikki historiatieto.

Raporttien lisäksi saatavilla on graafisia raportteja mm. laitemääristä, tulevista määräaikaishuolloista, tehdyistä korjauksista, vaaratilanteista ym.


Käyttöönottoprosessi

IDR-laiterekisterin käyttöönotto ja päivittäinen käyttö on tehty niin helpoksi kuin mahdollista. Palvelumme skaalautuu organisaation käyttöön koosta riippumatta. Tyypillinen käyttöönottoprosessi etenee seuraavasti:

 • Asiakkaalle toimitetaan sovittu määrä IDR-älytarroja postitse.
 • Asiakas tarroittaa laitteet ja merkitsee IDR-numerot Excel-tiedostoon laitteiden muiden tietojen lisäksi.
 • IDR lataa laitetiedot järjestelmään valmiiksi kullekin toimipisteelle ja/tai osastolle.
 • IDR antaa käyttökoulutuksen joko paikan päällä tai etänä pääkäyttäjille ja tarvittaessa muulle henkilökunnalle.
 • IDR lähettää pääkäyttäjätunnukset asiakkaalle, jonka jälkeen pääkäyttäjät voivat lähettää tunnuksia kaikille niitä tarvitseville ja ylläpitää niitä omatoimisesti.
 • Uusi käyttäjä saa tunnukset aina sähköpostitse. Käyttö ei vaadi pitkää käyttökoulutusta vaan hoitohenkilökunta oppii käytön omatoimisesti tai todella lyhyellä puhelinopastuksella. Järjestelmässä on saatavilla sekä koulutusvideo että käyttöohjeet ja tarvittaessa järjestetään käyttökoulutusta paikan päällä tai etänä.
 • HUOM: Käyttäjätunnuksien hallinta on toteutettavissa Microsoft Azure Active Directory:n kautta.


Hyödyt johdolle

 • Tietojen yhtenevyys, läpinäkyvyys ja hyödyntäminen päivittäisessä työssä tehostaa toimintaa: Tarvittaessa koko organisaatio voi saada pääsyn oman vastuualueen laitekantaan.
 • Elinkaarikustannusten optimointi luo kustannussäästöjä: IDR-laiterekisteri seuraa laitteiden elinkaaria automaattisesti ja laskee, onko laitteita vielä taloudellisesti järkevää ylläpitää vai onko järkevämpää korvata laite uudella laitteella.
 • Laitteiden käytön optimointi luo kustannussäästöjä: Ei tule tehtyä turhia laitehankintoja ja lisäksi laitteita voidaan siirtää sinne missä niistä on eniten hyötyä ja käyttöaste on isompi.
 • Kustannustietojen ansiosta IDR tuo läpinäkyvyyttä organisaation hankintoihin sekä helpottaa budjetointia.
 • Monipuoliset laiteyhteenvedot omien hakukriteerien mukaan sekä Excel-vienti.


Hyödyt toimipisteissä

 • Jokaisen laitteen reaaliaikaiset tiedot ovat saatavilla omalla älypuhelimella ilman ulkopuolisten applikaatioiden asennusta.
 • Huoltopyyntöjen lähettäminen onnistuu 10 sekunnissa suoraan oman älypuhelimen kautta ja huoltopyynnöt menevät aina oikealle yritykselle.
 • Valmiilta raporteilta on nopea seurata itselle tärkeitä asioita (kts. Raportit).
 • Laitteiden inventointi on helppoa IDR-älytarran ja laitelistojen avulla.

REFERENSSEJÄ


Palvelemme tällä hetkellä lähes 100 terveydenhuollon asiakasta sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.
Jos haluat kuulla lisää referenssejä, ota meihin yhteyttä!

Respecta-logo

Respecta otti IDR-laiterekisterin käyttöön huollon sopimusasiakkailleen vuoden 2017 alusta.


"IDR:n käyttö on todella helppoa ja järjestelmän avulla meidän asiakasorganisaatiolla sekä omalla huollolla on nyt reaaliaikainen näkymä koko ylläpidettävään laitekantaan."

Validia-kuntoutus-logo

Validia kuntoutus otti IDR-laiterekisterin käyttöön kesällä 2017.


"Seurantajärjestelmä on auttanut meitä kuntoutuskeskuksen laajan laite- ja apuvälinevalikoiman hallinnassa. Järjestelmän avulla huollot eri firmojen kanssa on helppo pitää ajan tasalla sekä se auttaa tekemään hankintasuunnitelman vuosiksi eteenpäin. Myös laitteisiin käyttökoulutetut henkilöt löytyy järjestelmästä helpolla. IDR järjestelmään laitteet voidaan viedä kansainvälisen ISO9999 luokituksen mukaan joka antaa yhtenäisen pohjan apuvälineiden ja laitteiden luokittamiseksi. IDR on lisäksi riittävän yksinkertainen, jonka oppii helposti opetusvideon avulla. Olemme erittäin tyytyväisiä!"

Terveysmaailma-logo

Suomen Terveysmaailma otti IDR-laiterekisterin käyttöön 1.3.2016.


"Terveysmaailma merkitsee kaikki toimitetut seurantaa vaativat terveydenhuollon laitteet IDR:ään, jolloin tiedämme varmuudella mitä olemme toimittaneet, milloin ja kenelle. Sekä meidän että asiakkaidemme on helppo seurata mm. tuotteiden takuuaikoja, huoltoyhtiötietoja. Lisäksi tunnistamme yksilöidysti esim. vuokrasopimuksella olevat tuotteet. IDR:n käyttö on helppoa ja älytarrojen ansiosta laitteiden tunnistuksessa ei voi tapahtua virheitä. Palvelu on vastannut erittäin hyvin tarpeitamme."

Ota meihin yhteyttä!IDR Oy
Metsänneidonkuja 10
02130 Espoo

ASIAKASPALVELU JA TUKI:
09 4142 1203
asiakaspalvelu@idr.fi

MYYNTI:
Peter Lindström
0400 262 700
peter.lindstrom@idr.fi


Voit myös lähettää meille yhteydenottopyynnön, niin otamme sinuun yhteyttä.